in-memoriam-bart-veenstra

In het eerste hoofdstuk ga ik in op de beginperiode van Bart’s schrijversloopbaan.

Het toneelwerk, toch een belangrijk deel van zijn werk, komt aan de orde in het tweede hoofdstuk.

Bart Veenstra heeft ook veel geschreven voor het “Nieuwsblad van het Noorden en “De Drentsche en Asser Courant”. In het derde hoofdstuk gaan we in op zijn werk in “klein formaat”.


Zijn veelzijdigheid blijkt uit de vele andere publicaties zoals kinderboeken, romans, musicals en eenmalige uitgaven zoals “Het Drents Hoezieboekie” en het Drents woordenboek.


In het vijfde hoofdstuk schetsen we een beeld van zijn plaats in de “Drentse schrieverij”.

In hoofdstuk zes staat een serie gedichten en verhalen van Bart.


Ik heb het materiaal zodanig geselecteerd, dat de lezer een indruk krijgt van het werk van de schrijver. In de bibliografie staat een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van zijn publicaties.Jent Hadderingh


Een vrije vogel

bart-veenstra-komedies verteller-kleiner-formaat romans-en-kinderboeken plaats-in-schrieverij bloemlezing-gedichten-bart-veenstra

Onder de titel “Een vrije vogel” is bij de stichting “Drentse Taol” een videoportret verschenen over Bart Veenstra. Een initiatief  om beelden vast te leggen en vast te houden van het leven en werk van Drentse schrijvers. Voor mij een reden om een “portret” te maken van het leven en werk van Bart Veenstra in boekvorm. Het boek is in 2004  in beperkte oplage verschenen.

De uitgave is omgezet in deze webpresentatie, gemaakt door Ab Drijver.