Gerard Stout hoort tot de top van de Drentse schrijvers. Bij Het Drentse Boek verschenen novelles en romans van zijn hand. De uitgever kon zijn tempo niet bijhouden. In eigen beheer bij zijn eigen uitgeverij Ter Verpoozing gaf hij ook diverse Drentstalige boeken uit in kleine oplage. Veel van de eerdere uitgaven zijn op het web te vinden als pdf.


Voor zijn werk ontving hij de SNS Cultuurprijs (Drenthe) in 1991. In 2009 ontving hij de Dagblad van het Noorden streektaalprijs voor zijn novelle In paradisum, waarin het sterven van zijn moeder op integere en humorvolle manier wordt beschreven. Inmiddels is er een tweede druk verschenen van In paradisum.


Met Ningtien schreef hij een Drentse biografie met een treffend tijdsbeeld van Drenthe in de tweede helft van de vorige eeuw. De dikste en indringendste roman ooit. In Paradisum en Ningtien verschenen bij Het Drentse Boek.


Voor het Dagblad van het Noorden is hij jurylid voor de streektaalprijs. Ook recenseert hij uitgaven in het Nedersaksisch taalgebied.

Drentse literatuur
Schrijver Gerard Stout Schrijver Gerard Stout